O nama

Referentna lista :

 • HEP - Operator Distribucijskog Sustava d.o.o.
 • HEP - Toplinarstvo d.o.o.
 • HEP - Proizvodnja d.o.o.
 • HOPS - Hrvatski Operater Prijenosnog Sustava d.o.o.
 • SPAČVA d.d.
 • DALEKOVOD PROIZVODNJA d.o.o.
 • DUKAT mliječna industrija d.d.
 • HRVATSKE ŠUME d.o.o.
 • HAC-ONC d.o.o.
 • KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
 • KBC SESTRE MILOSRDNICE
 • KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB
 • KONČAR - Elektronika i informatika d.d.
 • KONČAR - Generatori i motori d.d.
 • TIM KABEL d.o.o.
 • SCHRACK TECHNIK d.o.o.
 • HOTEL DUBROVNIK d.d.
 • SUPRA NET d.o.o.
 • ISKRAEMECO d.o.o.
 • HELM d.o.o.
 • AMPER d.o.o.
 • KOPRODUKT TRGOVINA d.o.o.
 • GIA HRVATSKA d.o.o.
 • TELE2 d.o.o.
 • PRESOFLEX-GRADNJA d.o.o.
 • PROJEKTGRADNJA d.o.o.
 • KONZUM d.d.
 • ZAGORJEGRADNJA d.o.o
 • FAGUS d.o.o.


Tvrtka NIMTA d.o.o. je osnovana 2014. godine

Osnovna djelatnost je veleprodaja :

 • alat - ručni, električni, akumulatorski, izoliran - za rad pod naponom 1000V
 • elektromaterijal
 • elektrooprema za industriju
 • oprema za daljinsko očitanje energije
 • mjerni uređaji